Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna ATS & Salivan Pietrov Sp. z o.o. dysponuje prawnikami specjalizującymi się w szerokim zakresie zagadnień prawa cywilnego, administracyjnego oraz europejskiego, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorcy. Zapraszamy do kontaktu.

Nasze doświadczenie

Umożliwia sprawne i rzetelne rozwiązywanie większości problemów prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy. Możemy zapewnić bieżący dostęp do wszelkich dokumentów oraz bezpośredni kontakt klienta z prawnikiem prowadzącym daną sprawę.

Wszechstronność

Kancelarii przesądza o jej elastyczności i możliwości powierzenia jednej kancelarii praktycznie wszystkich problemów prawnych pojawiających się w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Specjalizacja

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego, autorskiego, ubezpieczeniowego. Szczególny nacisk został położony na znajomość prawa niemieckiego oraz prawną problematykę obrotu nieruchomościami.

Kilka słów o Kancelarii

Kancelaria Prawna ATS & Salivan Pietrov Sp. z o.o. to nowoczesna kancelaria prawna łącząca poznańską tradycję prawną i doświadczenie oraz wszechstronność obsługiwanych zagadnień prawnych z nową formułą wyjątkowej obsługi klienta.

Dzięki współpracy z renomowanymi kancelariami z Niemiec, Anglii oraz Ukrainy, prowadzimy z powodzeniem sprawy o charakterze międzynarodowym. Pracujemy w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania, doradzając również w stadium prowadzenia negocjacji, sporządzając analizy i opinie prawne oraz występując w imieniu klientów w procesie.

Tradycja i doświadczenie

Blisko trzydziestoletnie doświadczenie pracy zawodowej. Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii Prawnej Wöhlermann, Lorenz i Wspólnicy Sp. z o.o.. Kancelaria Prawna ATS & Salivan Pietrov Sp. z o.o. kontynuuje te tradycje. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku usług prawnych i wszechstronne doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego, a także prawa ubezpieczeń.

Prawnicy kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy tak polscy, jak i zagraniczni, w szczególności w zakresie kontaktu z polskimi kontrahentami, organami administracji publicznej. Kancelaria Prawna ATS & Salivan Pietrov Sp. z o.o. służy pomocą prawną również w zakresie prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

Profesjonalizm

Jesteśmy kancelarią otwartą na Klienta. Nasz zespół to prawnicy o dużym doświadczeniu zawodowym. Składają się na nie ciągle podwyższane kwalifikacje merytoryczne oraz umiejętność właściwego kierowania sporami sądowymi i podejmowania trafnych decyzji. Klienci mają pełen dostęp do przedłożonych dokumentów, przygotowanych ekspertyz. Są na bieżąco informowani o krokach prawnych podejmowanych w zleconych nam sprawach i ich efektach. Biegle posługujemy się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. 

Rozstrzygamy kwestie sporne na drodze sądowej poprzez zastępstwo procesowe. Pośredniczymy w polubownym rozwiązywaniu sporów prawnych w drodze negocjacji lub przed sądami polubownymi. 

Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę i windykację należności, działania i reprezentację w postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych, naprawczych, a także postępowaniach rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy), wieczystoksięgowych i innych postępowaniach przed sądami.

Współpraca międzynarodowa

Jako partner międzynarodowej Grupy Prawnej Wöhlermann, Lorenz & Partner w Niemczech, Kancelaria jest podmiotem w pełni profesjonalnym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług prawnych zarówno podmiotom krajowym jak i wielu zagranicznym. Dzięki związkom z kancelariami zagranicznymi, granica – także językowa – nie stanowi żadnej przeszkody w rozwiązywaniu problemów klientów.

Jesteśmy członkiem oraz kancelarią rekomendowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, która zrzesza przedsiębiorców w najróżniejszych branżach. Współuczestniczymy w prowadzonej przez Izbę działalności doradczej, konsultacyjnej i szkoleniowej, tym samym na bieżąco poznajemy problemy prawne, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w Polsce i szukamy sposobu ich skutecznego rozwiązania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Skontaktuj się z nami i uzyskaj analizę prawną swojej sprawy