MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 


Strona główna :: Usługi ::
Windykacja

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o. dzięki zdobytej w trakcie prowadzenia swojej działalności wiedzy i doświadczeniu, a także umiejętnościom polubownego rozwiązywania sporów, kompleksowo, a przede wszystkim skutecznie obsługuje cały proces windykacji wierzytelności.


Odpowiedni monitoring
terminów zobowiązań dłużnika i odpowiednio szybka reakcja na nieprawidłowości płatnicze, pozwala na odzyskanie pieniędzy od dłużnika i minimalizowanie strat przedsiębiorcy spowodowanych brakiem bieżących płatności.
 

Nagminnym problemem, z którym borykają się przedsiębiorcy w Polsce jest nieterminowość płatności ze strony kontrahentów, dlatego tak ważną rolę w prawidłowej gospodarce finansowej każdej firmy odgrywa szybka i skuteczna windykacja nieuiszczonych należności. Kancelaria przeprowadza windykację na następujących etapach:

  windykacja przedsądowa
  windykacja sądowa
  windykacja egzekucyjna
  działania w trakcie likwidacji, postępowań upadłościowych
i naprawczych
   

 


 

ADRES KANCELARII

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o.
ul. Palacza 70/2
60-274 Poznań

tel.
fax.
email
www

+48 509 445 853
+48 61 868 39 00
sekretariat@spiewakowski.pl
www.spiewakowski.pl

     
   

mapa strony | kontakt