MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 


Strona główna :: Usługi :: Prawo własności intelektualnej

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o. doradza klientom w zakresie ochrony dóbr niematerialnych chronionych w szczególności prawem autorskim.


Prawo autorskie
wobec coraz dynamiczniejszego rozwoju społeczeństwa informacyjnego zwiększa swoje znaczenie w sferze Internetu. Pojawiają się nowe pola eksploatacji utworów, nasila się zjawisko piractwa komputerowego.
 

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w zagadnieniach ochrony prawa autorskiego, w szczególności wobec nowych kategorii utworów - programów komputerowych, dzieł multimedialnych itp.

  doradztwo w zakresie korzystania z praw autorskich
  przygotowywanie umów licencyjnych, o przeniesienie autorskich praw majątkowych
  sporządzenie umów o dzieło w zakresie stworzenia utworu
  doradztwo w zakresie wyboru najskuteczniejszych sposobów ochrony praw autorskich
  uwzględniamy nowe kategorie utworów: dzieła multimedialne, programy komputerowe, utwory audiowizualne
  ochrona praw autorskich w stosunkach pracowniczych

 


 

ADRES KANCELARII

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o.
ul. Palacza 70/2
60-274 Poznań

tel.
fax.
email
www

+48 509 445 853
+48 61 868 39 00
sekretariat@spiewakowski.pl
www.spiewakowski.pl

     
   

mapa strony | kontakt