MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 


Strona główna :: Usługi ::
Prawo pracy

Kancelaria Prawna ATS sp. z o.o. rozwiązuje szereg zagadnień związanych z ochroną praw pracowniczych, a także interesów pracodawcy.


Prawo pracy
nakłada na pracodawcę szereg obowiązków, którym musi sprostać, chroniąc jednocześnie własne interesy związane z rozwojem przedsiębiorstwa. Kancelaria prawna doradza, w jaki sposób rozwiązać ten problem.
 

Prawo pracy ulega nieustannej ewolucji, głównie w zakresie zwiększenia ochrony praw pracowniczych oraz konstrukcji układów zbiorowych pracy i indywidualnych umów z pracownikami. Prawnicy kancelarii wykonują następujące czynności:

  przygotowywanie opinii prawnych z zakresu nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy
  konstruowanie i opiniowanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania
  kontrola zgodności z nowymi przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu
  reprezentacja pracowników w przypadku postępowania o przywrócenie do pracy

 

 

ADRES KANCELARII

Kancelaria Prawna ATS sp. z o.o.
ul. Palacza 70/2
60-274 Poznań

tel.
fax.
email
www

+48 509 445 853
+48 61 868 39 00
sekretariat@spiewakowski.pl
www.spiewakowski.pl

     
   

mapa strony | kontakt