MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 


Strona główna :: Usługi :: Prawo nowych technologii

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o. dostrzegła gwałtowny rozwój Internetu i elektronicznych ¶rodków komunikacji.


Prawo nowych technologii
stwarza wiele problemów ze względu na brak okrzepłych regulacji prawnych oraz dynamikę zmian w stosowanych technologiach.
 

W zakresie prawa nowych technologii kancelaria zajmuje się następuj±cymi zagadnieniami:

  prawo Internetu
  ochrona danych osobowych w Internecie
  zawieranie umów w obrocie elektronicznym
  ¶wiadczenie usług drog± elektroniczn±
  funkcjonowanie podpisu elektronicznego, w tym bezpiecznego podpisu elektronicznego
  prawne aspekty ochrony danych, prywatno¶ci, kryptografii asymetrycznej

 


 

ADRES KANCELARII

Kancelaria Prawna ATS Sp. z o.o.
ul. Palacza 70/2
60-274 Poznań

tel.
fax.
email
www

+48 509 445 853
+48 61 868 39 00
sekretariat@spiewakowski.pl
www.spiewakowski.pl

     
   

mapa strony | kontakt