MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 
O KANCELARII KONTAKT

Kancelaria dysponuje prawnikami specjalizującymi się w szerokim zakresie zagadnień prawa cywilnego, administracyjnego oraz europejskiego, z którymi stykają się na co dzień przedsiębiorcy.

:: Prawo handlowe i działalności gospodarczej
:: Prawo administracyjne, podatkowe i celne
:: Prawo pracy
:: Prawo europejskie oraz prawo niemieckie
:: Obrót nieruchomościami
:: Prawo własności intelektualnej
:: Prawo nowych technologii
:: Prawo ubezpieczeń
:: Windykacja należności
:: Odszkodowanie komunikacyjne OC, AC i utrata zdrowia

Pomoc:
Wybierz odpowiedni element, aby dowiedzieć się więcej.

Kancelaria reprezentuje klientów na wszystkich etapach postępowania, doradzając również w stadium prowadzenia negocjacji, sporządzając analizy i opinie prawne oraz występując w imieniu klientów w procesie.

 

Reprezentacja klientów
  • w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej
  • w postępowaniach podatkowych

Upadłość
  • w ramach prowadzonej windykacji kancelaria reprezentuje wierzyciela na wypadek wszczęcia postępowania upadłościowego

ADRES KANCELARII

Kancelaria Prawna ATS sp. z o.o.
ul. Palacza 70/2
60-274 Poznań

tel.
email
www

+48 509 445 853
sekretariat@spiewakowski.pl
www.spiewakowski.pl

     
   

mapa strony | kontakt