MENU

 

| O KANCELARII

 

| USŁUGI

 

| WSPÓŁPRACUJEMY I POLECAMY

 

| KONTAKT

 


WSPÓŁPRACA

 

Kancelaria Prawna ATS współpracuje z następującymi kancelariami prawnymi w Europie.

 


Kancelaria Prawna
Wöhlermann, Lorenz & Partner


www.anwaltskanzlei-wlp.de

WSPÓŁPRACA KONTAKT


Strona główna :: O kancelarii

 

 

 
    :: TRADYCJA i DOŚWIADCZENIE
 

Prawnicy kancelarii świadczą usługi prawne od 1995 r. Przełomowym momentem było powołanie spółki Kancelarii Prawnej Wöhlermann, Lorenz i Wspólnicy Sp. z o.o. Kancelaria Prawna ATS sp. z o.o. kontynuuje te tradycje. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku usług prawnych i wszechstronne doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy, prawa autorskiego, a także prawa ubezpieczeń.

Prawnicy kancelarii posiadają wiedzę i doświadczenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie problemów, z którymi na co dzień zmagają się przedsiębiorcy tak polscy, jak i zagraniczni, w szczególności w zakresie kontaktu z polskimi kontrahentami, organami administracji publicznej. Kancelaria Prawna ATS sp. z o.o. służy pomocą prawną również w zakresie prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej.

Nasze doświadczenie
umożliwia sprawne i rzetelne rozwiązywanie większości problemów prawnych, z którymi stykają się przedsiębiorcy.

Wszechstronność
kancelarii przesądza o jej elastyczności i możliwości powierzenia jednej kancelarii praktycznie wszystkich problemów prawnych pojawiających się w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Specjalizacja
Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach prawa cywilnego, handlowego, ubezpieczeniowego, autorskiego. Szczególny nacisk został położony na znajomość prawa niemieckiego oraz prawną problematykę obrotu nieruchomościami.

 

 
    :: PROFESJONALIZM
 

Jesteśmy kancelarią otwartą na Klienta. Nasz zespół to prawnicy o dużym doświadczeniu zawodowym. Składają się na nie ciągle podwyższane kwalifikacje merytoryczne oraz umiejętność właściwego kierowania sporami sądowymi i podejmowania trafnych decyzji. Klienci mają pełen dostęp do przedłożonych dokumentów, przygotowanych ekspertyz. Są na bieżąco informowani o krokach prawnych podejmowanych w zleconych nam sprawach i ich efektach. Biegle posługujemy się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim.

Rozstrzygamy kwestie sporne na drodze sądowej poprzez zastępstwo procesowe. Pośredniczymy w polubownym rozwiązywaniu sporów prawnych w drodze negocjacji lub przed sądami polubownymi.

Kancelaria oferuje także kompleksową obsługę i windykację należności, działania i reprezentację w postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych, naprawczych, a także postępowaniach rejestrowych (Krajowy Rejestr Sądowy), wieczystoksięgowych i innych postępowaniach przed sądami.

Wysoki poziom
obsługi klienta w naszej kancelarii  to standard, dzięki któremu możemy zapewnić bieżący dostęp do wszelkich dokumentów oraz bezpośredni kontakt klienta z prawnikiem prowadzącym daną sprawę.

 

 

 
    :: WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
 

Jako partner międzynarodowej Grupy Prawnej Wöhlermann, Lorenz & Partner w Niemczech, Kancelaria jest podmiotem w pełni profesjonalnym, posiadającym odpowiednie kwalifikacje do świadczenia usług prawnych zarówno podmiotom krajowym jak i wielu  zagranicznym. Dzięki związkom  z kancelariami zagranicznymi, granica - także językowa - nie stanowi żadnej przeszkody w rozwiązywaniu problemów klientów.

Jesteśmy członkiem oraz kancelarią rekomendowaną przez Polską Izbę Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji w Poznaniu, która zrzesza przedsiębiorców w najróżniejszych branżach. Współuczestniczymy w prowadzonej przez Izbę działalności doradczej, konsultacyjnej i szkoleniowej, tym samym na bieżąco poznajemy problemy prawne, z jakimi spotykają się przedsiębiorcy w Polsce i szukamy sposobu ich skutecznego rozwiązania.